Загальна соціологія

Тема 28. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Ключові поняття та терміни

• економічна соціологія

• економічні відносини

• соціальні відносини

• економічне життя

• економічна сфера

• соціальна сфера

• соціологічний механізм

• регулювання економіки

• соціальна політика

• економічна поведінка

• економічне мислення

• економічна культура

• економічна діяльність

• споживча діяльність

• людський фактор

• споживацька поведінка