Загальна соціологія

Тема 27. НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Ключові поняття та терміни

• наука

• фундаментальна наука

• розроблювальні дослідження

• прикладна наука

• інституціоналізація науки

• комуналізм

• безкорисливість

• амбівалентність

• наукова діяльність