Загальна соціологія

Тема 26. СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

Ключові поняття та терміни

• виховання

• соціологія виховання

• індивід

• соціальні регулятори

• соціальна поведінка

• соціальна програма

• соціальне дослідження

• потреби

• інтереси

• соціальна роль