Загальна соціологія

Тема 25. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Ключові поняття та терміни

• освіта

• система освіти

• освіта як соціальне явище

• функції соціології освіти

• предмет соціології освіти

• освітня діяльність

• виховання

• соціальні функції освіти

• безперервна освіта

• загальна освіта

• вища освіта

• соціальні принципи освіти

• ефективність освіти

• види освіти

• технічна освіта

• глобалізація вищої освіти

• освіта як соціальне явище

• суб´єкти освіти

• структура освіти

• об´єкт соціології освіти

• соціальні вимоги до освіти

• соціальні функції освіти

• навчання

• пізнання

• самоосвіта

• гуманітаризація освіти

• професійна освіта

• демократизація освіти

• функції освіти

• форми освіти

• природничо-наукова освіта

• післявнзівська освіта

• регіоналізація вищої освіти

• освіта як соціокультурний інститут