Загальна соціологія

Тема 24. ОБ´ЄКТ I ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

Ключові поняття та терміни

• мова

• знання

• переконання

• соціальні цінності

• соціальні норми

• соціологія культури

• соціологія науки

• соціологія освіти

• соціологія права і мистецтва

• соціологія моралі