Загальна соціологія

Тема 23. КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОГРЕС

Ключові поняття та терміни

• культура

• еволюційні процеси

• революційні процеси

• цивілізація

• соціальний прогрес

• матеріальна культура

• духовна культура

• людський фактор

• цінності культури

• комунікація

• мистецтво

• субкультура