Загальна соціологія

Тема 22. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ

Ключові поняття та терміни

• праця

• зміст праці

• умови праці

• зайнятість

• безробіття

• соціологія праці

• соціологія управління

• соціологія праці та управління

• предмет соціології праці та управління

• суб´єкти праці

• соціально-трудові відносини

• соціально-трудові процеси

• соціальні інститути в сфері праці

• соціальне управління

• людський фактор

• трудовий колектив

• мотиви трудової діяльності

• менеджмент

• соціологічні основи менеджменту

• об´єкт соціології праці та управління