Загальна соціологія

Тема 21. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ І ФОРМУВАННЯ ЦЕРКВИ

Ключові поняття та терміни

• релігія

• трансцендентне

• культові дії

• жрецькі корпорації

• служителі культу

• церква

• універсалізм

• християнська церква

• харизма

• канонічне право

• капітулярії

• конкордат