Загальна соціологія

Тема 20. СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І САМООРГАНІЗАЦІЇ

Ключові поняття та терміни

• соціальна організація

• ієрархічність

• внутрішньоорганізаційні норми

• організаційний ефект

• синергія

• бюрократична система

• неформальна організація

• власність

• суспільний розподіл праці

• державний апарат

• господарство

• цивільне суспільство

• правова держава