Загальна соціологія

§ 18.3 Управління соціальними конфліктами

Певних умов потребує не тільки виникнення, але й успішне розв´язання конфлікту. Набагато легше попередити конфлікт, ніж його розв´язати. Але якщо конфлікт виник, необхідно зробити все для його швидкого розв´язання.