Загальна соціологія

Тема 18. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ: ГЕНЕЗИС ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РОЗВ´ЯЗАННЯ

Ключові поняття та терміни

• конфлікт

• соціологія конфлікту

• суб´єкти конфлікту

• предмет конфлікту

• об´єкт конфлікту

• конфліктна ситуація

• конфліктна взаємодія

• наслідки конфлікту

• причини конфлікту

• інституалізація конфліктів

• умови конфлікту

• управління конфліктами

• методи розв´язання конфліктів

• стратеги виходу з конфлікту

• принципи поведінки суб´єктів конфлікту

• профілактика конфліктів

• методи запобігання конфліктам

• правила безконфліктної поведінки