Загальна соціологія

Тема 17. СОЦІАЛЬНО-ПОСЕЛЕНСЬКА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

Ключові поняття та терміни

• урбанізація

• поселенська структура

• передмістя

• місто-супутник

• соціальні переміщення

• міграція

• реміграція