Загальна соціологія

Тема 16. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

Ключові поняття та терміни

• етносоціологія

• функції етносоціології

• український народ

• національність

• націогенез

• національний розвиток

• національна ідея

• плем´я

• державна національна політика

• націократія

• етнос

• титульна нація

• етногенез

• нація

• соціологічна теорія нації

• національні інтереси

• національне відродження

• етнічна група