Загальна соціологія

Тема 15. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Ключові поняття та терміни

• цінності

• соціальні норми

• мораль

• право

• девіантна поведінка