Загальна соціологія

Тема 14. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

Ключові поняття та терміни

• соціальна структура

• соціальна диференціація

• соціальна нерівність

• закрита та відкрита системи соціальної стратифікації

• соціальна мобільність

• соціальний простір

• соціальний статус

• соціальна роль

• соціальна функція

• соціальні відносини

• соціальна взаємодія

• горизонтальна диференція

• вертикальна диференціація

• ранг

• соціальна група

• соціальна спільнота

• соціальний клас

• соціальна верства

• ранговий параметр

• статусний профіль

• соціальна нерівність

• вищий клас

• середній клас

• нижчий клас

• закрите суспільство

• відкрите суспільство

• "соціальний ліфт"