Загальна соціологія

Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Ключові поняття та терміни

• людина

• індивід

• особистість

• особа

• індивідуальність

• структура особистості

• соціальні типи особистості

• рольові вимоги

• соціалізація

• соціальний престиж

• спрямованість особистості

• соціальна адаптація

• статус здобутий

• цінності

• соціальна норма

• девіантна поведінка

• потреби

• рольові вимоги

• соціалізація

• агенти соціалізації

• інтереси

• рольовий конфлікт

• соціальна санкція

• соціальна роль

• соціальний статус

• інтеріоризація

• особистий статус

• ціннісні орієнтації

• статус аскрилтивний (приписаний)