Загальна соціологія

Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Ключові поняття та терміни

• право

• соціальні норми

• системно-нормативна природа

• законодавство

• правосвідомість

• соціологія права

• кримінальне право

• юридичний позитивізм

• правовий персонал