Загальна соціологія

Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

Ключові поняття та терміни

• політика

• публічна влада

• політична система

• політична соціологія

• соціологічний аналіз

• правова держава

• громадянське суспільство

• політична поведінка