Загальна соціологія

Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

Ключові поняття та терміни

• соціальні зміни

• соціальний розвиток

• соціальна еволюція

• соціальні суперечності

• соціальна революція

• соціальний прогрес

• глобалізм