Загальна соціологія

Тема 9. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

Ключові поняття та терміни

• суспільство

• система

• соціальна система

• соціальний зв´язок

• соціальні умови

• соціальна взаємодія

• соціальні відносини

• системна якість

• координація

• субординація

• соціальний детермінізм

• соціальний функціоналізм

• дисфункції