Загальна соціологія

Тема 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Ключові поняття та терміни

• генетична соціологія

• протосоціологія

• еволюціонізм

• антропологія

• еволюція

• історична соціологія

• теорія зв´язків

• теорія статусу і ролей

• громадянське суспільство