Загальна соціологія

Тема 7. ІНТЕГРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ П. СОРОКІНА

Ключові поняття та терміни

• соціальний простір

• соціальний статус

• соціальна мобільність

• соціальна стратифікація

• соціокультурна динаміка

• соціокультурний феномен

• соціальна взаємодія

• інтеракція