Загальна соціологія

Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОБ´ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ "СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ". Е. ДЮРКГЕЙМ

Ключові поняття та терміни

• соціальна сфера

• соціальна проблема

• соціологізм

• соціальна реальність

• діхотомія

• антипсихологізм

• самогубство

• соціальна статика

• соціальні факти

• соціальна морфологія

• соціальна фізіологія

• загальна соціологія

• солідарність

• соціальна інтеграція

• аномія