Загальна соціологія

Тема 5. ТЕОРІЯ "СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ" М. ВЕБЕРА

Ключові поняття та терміни

• соціологічне пізнання

• ідеальний тил

• соціальна дія

• цілераціональна дія

• суспільні інститути

• раціоналізація

• політична соціологія

• панування

• нація

• протестантизм