Загальна соціологія

Тема 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОТИ НАТУРАЛІЗМУ

Ключові поняття та терміни

• психологічний напрямок

• нелогічні закони

• натовп

• психологічний еволюціонізм

• усвідомлення роду

• соціальний розум

• соціальний клас