Загальна соціологія

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Ключові поняття та терміни

• соціальні знання

• соціологічна думка

• соціологія

• протосоціологія

• контівська ієрархія наук

• соціальна динаміка

• соціальна статика

• індустріальна соціологія

• структурний функціоналізм

• феноменологічна соціологія

• етнометодологія

• структуралізм

• технократизм

• органічний напрямок в соціології

• органічна солідарність

• соціологічний психологізм

• біхевіоризм

• Чиказька школа

• аналітична школа в соціології

• доктрина людських відносин

• "Хоторнські експерименти"

• символічний інтеракціонізм

• неофункціоналізм

• пост структуралізм

• футурологія

• парадигма

Люди з глибокої давнини (протягом всієї цивілізації) цікавились соціальними проблемами, тобто питаннями: що являє собою людина, в чому полягає сенс життя, як прожити своє життя гідно, як раціонально організовувати сумісне життя і працю. Розвиток протягом багатьох століть філософської і соціальної думки в Європі обумовив і теоретично, і методологічно появу нового наукового напряму, зосередженому на вивченні взаємодії людини і суспільства, тобто на соціальних відносинах.