Загальна соціологія

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА

Ключові поняття та терміни

• наука

• соціологія

• мікросоціологія

• макросоціологія

• об´єкт соціології

• теоретична соціологія

• прикладна соціологія

• емпірична соціологія

• фундаментальна соціологія

• закони соціології

• соціологічне значення

• спеціальна соціологічні течії

• соціологічні течії середнього рівня

• категорії соціології

• соціальне

• методи соціології

• функції соціології

• структура соціологічного знання

• галузеві соціологічні течії

Соціологія як самостійна наука з´явилась майже 200 років тому. Вона зразу ж привернула увагу багатьох прогресивних мислителів того часу — філософів, психологів, істориків, економістів, етнографів, демографів та представників інших наук, які в той чи інший спосіб долучились до її подальшого розвитку.