Культурологія

Тема 13. Специфіка та глобалізаційні тенденції сучасного етапу розвитку культури