Культурологія

Тема 12. Масова та елітарна культури