Соціологія праці

Передмова

Соціальні зміни в усіх сферах життєдіяльності, спричинені демократизацією і переходом до ринкової економіки посттоталітарних суспільств, зумовили підвищення попиту на соціологічні знання, актуалізували розвиток соціологічної науки.

Масштаби перетворень у сфері праці вимагають пильної уваги галузевої соціологічної теорії — соціології праці — не тільки до підготовки професійних соціологів, а й до навчання соціологічних методів виміру та аналізу соціально-трудових процесів усіх фахівців, пов´язаних з управлінською діяльністю.

Орієнтація на соціологічну підготовку менеджерів виробничої сфери — одна з особливостей пропонованого підручника. Ще одна його особливість — яскраво виражений ринковий контекст. Він зумовлений як введенням до структури підручника розділів "Ринок праці в соціологічному вимірі" і "Трудова кар´єра", так і розглядом усіх складових трудової діяльності працівника в умовах виробництва, що переходить до функціонування за законами і правилами ринку. Йдеться про соціально-трудові процеси виробничої адаптації, трудової мотивації, про стимулювання і соціальний контроль, шляхи вирішення трудових конфліктів на виробництві і методи соціального управління в трудових колективах.

Підручник орієнтує на поглиблене ознайомлення з теоретичними витоками соціології праці в контексті становлення світової соціології. У ньому розглянуто процес виникнення та розвитку соціології праці від етапу протосоціології до кінця XX ст., представлені основні сучасні школи досліджень проблем соціології праці. Окрема увага приділяється висвітленню процесу становлення та розвитку соціології праці в Україні.

У підручнику розкриваються інноваційні підходи в методології, що спираються на оновлену людиноцентристську парадигму сучасних соціально-гуманітарних знань, на сприйняття людини-працівника як складної, живої біопсихосоціальної системи — суб´єкта трудової поведінки, орієнтацію на активну взаємодію працівника з виробничим середовищем у процесі виробничої адаптації, на використання адаптивно-розвиваючої концепції трудової кар´єри.

Така специфіка видання зумовлена вимогами до професійної підготовки сучасного менеджера виробничої сфери, необхідністю вирішення комплексу навчальних завдань, що постають перед студентами в процесі вивчення соціології праці. Цими завданнями передбачено:

• засвоєння теоретичних і методологічних основ вивчення соціально-трудових процесів соціологічними методами;

• оволодіння методикою і вимогами до організації конкретних соціологічних досліджень у трудовій сфері;

• придбання навичок застосування соціологічних методів для дослідження, аналізу та оцінки тенденцій соціально-трудових процесів;

• уміння використовувати соціологічну інформацію для здійснення ефективного соціального управління трудовим колективом.

Пропонований підручник не претендує на висвітлення всіх проблем соціології праці. Він відображає одну з версій логічного викладу базових тем, що утворюють теоретичну і методичну основу вивчення соціології праці як спеціальної соціологічної теорії середнього рівня.