Соціологія

23.1. Вивчення документів

Одним із найбільш вживаних методів збору соціальної інформації виступає метод аналізу документів.

Документи можуть мати вид рукописного варіанту, друкованого тексту, магнітного чи відеозапису, а також фотографій, малюнків та інших графічних знаків.

За формою фіксації документи можна поділити на:

1. Письмові (особисті щоденники, листи, конспекти, протоколи, журнали організацій та установ, звіти, програми концертів та інших творчих акцій, довідки тощо).

2. Статистичні матеріали (статистичні довідники, звіти та інша інформація, яка викладена у формалізованому варіанті).

3. Іконографічна інформація (кіно- і фотодокументи, картини, відео сюжети, малюнки, написи тощо).

4. Фонетичні документи (магнітні записи спогадів, бесід, інтерв´ю, записи виступів фахівців тощо).

Документи поділяються на особисті і громадські, офіційні та неофіційні. У кожному соціологічному дослідженні існує проблема використання документа з достовірною інформацією. Тому, приступаючи до проведення дослідження, потрібно визначити документи, які підлягають вивченню та порівнянню щодо наявності надійної в них інформації. Вибір документа залежить повною мірою від мети та завдань дослідження, а також від повноти висвітлення проблеми в ньому та від завдань, поставлених перед автором підготовленого документа.

При використанні документів важливо володіти методами їх вивчення та аналізу.

Існують традиційні методи аналізу та формалізовані (контент-аналіз). У контент-аналіз входить знаходження співвідношення різних елементів тексту (рубрик та сюжетів) із загальними обсягами інформації в документі, семантична значимість понятійного апарату, ясність комунікативного задуму тощо. Більш повніше з методикою аналізу документів можна ознайомитися в спеціальній літературі.