Соціологія

Лекція 23. Методи збору, обробки аналізу та інтерпретації соціальної інформації

• Які є методи збору, обробки та аналізу соціальної інформації?

• Як проводити опитування ?

• Що таке контент-аналіз?