Соціологія

Порядкова шкала

Упорядкована номінальна шкала може відображати відносини між класами об´єктів, але не фіксувати відстані між різними градаціями (класами). Наприклад, виникає потреба побудувати шкалу для фіксації активності в певній діяльності та запропонувати класи, які впорядковані за критерієм активності: А — максимально активні, В — помірно активні, С — мало активні. Разом з тим відмінності між високоактивними та малоактивними не такі ж, як між помірно активними та малоактивними. У цьому випадку просто фіксується порядок. Такі шкали можна також назвати ранговими.

У рангових шкалах використовуються такі градації: "повністю згоден", "радше згоден", "більше згоден, ніж не згоден", "важко сказати однозначно", "радше не згоден", "більше не згоден, ніж згоден"; або: "повністю підтримую", "підтримую частково", "важко сказати", "в основному не підтримую", "зовсім не підтримую"; або: "так буває завжди", "так, інколи буває", "буває і так, і інколи не так", "так радше не буває", "так ніколи не буває"; або: "повністю задоволений", "задоволений", скоріше задоволений, ніж не задоволений", "важко сказати", "скоріше не задоволений, ніж задоволений", "не задоволений", "зовсім не задоволений"; або; "дуже важливо", "важливо", "важко сказати, важливо чи ні", "не зовсім важливо", "повністю не важливо

Рангові шкали передбачають впорядкування певних об´єктів від найбільш до менш важливих характеристик. Наприклад, можна надати ранг переваг заняттям під час дозвілля, певним ціннісним судженням, важливості тих чи інших методів вирішення суспільних проблем. Завдання експерту або респонденту щодо визначення рангу звичайно формулюється так: "З даного переліку суджень (видів занять, можливих рішень проблем...) виберіть найбільш важливий для Вас, потім менш важливий, решта від попереднього до останнього". Потім пропонуються об´єкти для визначення рангу та вказується місце, де потрібно приписати потрібний ранговий порядок:

РангиОб´єкти для ранжування (їх назви)
(4)А
(15)В
(1)С
(2)К

Наведені в лапках зліва значення рангів — результат оцінок респондента (експерта). Важливо зазначити, що при обробці даних шкала у цифровому варіанті повинна бути "Перевернута" у зворотному порядку, тобто останньому, нижчому рангу потрібно приписати найменше числове значення — 1, а першому — найбільше. Внаслідок цього послідовність 1, 2,... буде відповідати зростанню значимості об´єктів. Якщо число впорядкованих об´єктів дуже велике, можна використати метод побудови шкали парними порівняннями.

Так, наприклад, респондентам пропонуються оцінити 25 видів занять у час дозвілля, яким, зазвичай, надати ранг важливості досить важко. У цьому разі можна запропонувати таке завдання для респондентів: " Із запропонованих занять у вільний час у кожній парі виберіть вид, який для Вас найважливіший. Будь ласка, не пропускайте жодного рядка. Заняття, якому Ви надаєте перевагу, обведіть кружечком".

Наприклад, якщо в переліку в наявності лише 5 назв занять А, В, С, D, Е, потрібно скласти 10 пар, в кожній із них здійснюється вибір заняття, яке до вподоби респонденту.

Попарні види занятьЗдійснені вибори занять респондентами
А-ВА-В
А-СА-С
A-DA-D
А-ЕА-Е
В-СВ-С
B-DB-D
В-ЕВ-Е
C-DC-D
С-ЕС-Е
D-ED-E

Аналізуючи відповіді респондентів, можна здійснити розташування об´єктів у ранговій послідовності:

РангОбсяг
1-В4 відповіді
2-D3 відповіді
3-Е2 відповіді
4-А1 відповіді
5-СЖодної відповіді немає

Потрібно пам´ятати, що інтервали в шкалі не рівні, тому числа визначають лише порядок чергування показників — рангів, а операції з числами — це маніпуляції з рангами, але не з кількісними показниками певних ознак у кожному пункті.

Числа можуть підлягати "монотонній" трансформації, тобто їх можна замінити іншими, але зі збереженням попереднього порядку (на думку В.О. Ядова, шкали такого типу і називаються порядковими). Так, можна замінити ранг від 1 до 5 в числах від 2 до 10 або від (-) до (+). Відношення між рангами залишаться незмінними [12, с. 38]:

12345
246810
1-0,500,51

Такі ознаки важливі у випадках, коли дані, які "виміряні" шкалами з різними інтервалами, потрібно привести до "загального знаменника", тобто виразити в одній шкалі з постійною величиною заданих інтервалів.