Соціологія

Проста номінальна шкала

Коли виникає потреба впорядкувати події та явища у певному порядку, можна запропонувати схему групування цих елементів за подібністю. Так, можна зафіксувати в такій шкалі класифікацію мотивації навчання у вузі: "отримати диплом про вищу освіту", "здобути знання, вміння та навички професії", "отримати престижну професію", "вирішувати власну долю самостійно" тощо. У цьому випадку неможливо впорядкувати запропоновані судження в певній системі координат у тому сенсі, що один мотив кращий, а інший гірший, вони просто різні. Разом з тим, кількісна репрезентація даних, які згруповані в номінальній шкалі, може бути підґрунтям для здійснення певного аналізу мотивації навчання у вузі.

У номінальній шкалі існують такі можливості числових операцій:

1. Визначення частоту натуральних величинах. Наприклад, скільки респондентів із конкретної сукупності вибрали певний варіант відповіді в анкеті щодо мотивації навчання у вузі. Відповідно це можна зробити у відсотковому варіанті до загальної чисельності або у показниках моди розподілень (М), тобто групування з найбільшою чисельністю.

Наприклад, зі 1450 респондентів, які мали можливість вибрати певний варіант відповіді, варіант "А" відзначили 850 чоловік., "В" — 1100 респондентів, "С" - 420 студентів. Від загальної чисельності отриманих відповідей (850+1100+420=2370) це становить для "А" - 850:2370=36,3%, для "В" - 46,3% і для "С" -18,4%. Таким чином, можна виділити групу найбільшої чисельності, яка називається модальною, тобто варіант "В".

1. За допомогою таких шкал можна вивчати взаємодію між собою різних груп або класів явищ. Наприклад:

Комбінації варіантів відповідіЧисло відповідейДоля у % довсіх респондентів
ABC21014,4
АВ31021,3
АС504,0
ВС1409,6
А28019,4
В44030,3
С201,0
Всього1450100

2. Утворені такі шкали дозволяють виявити наявність або відсутність зв´язків між ознаками, які зафіксовані в шкалах, тобто можна побудувати перехресні таблиці сумісності. Наприклад, можуть бути відмінності у відповідях юнаків та дівчат, які зафіксовані у таблиці.

Аналіз таблиці дозволяє виявити значно менші пропорції чисельності відповідей чоловіків від жінок у варіанті "С" та значного домінування їх у варіанті "А". Розрахунок відсоткових пропорцій дозволяє візуально це помітити.

Варіанти відповідіЖінкиЧоловікиВсього відповідей
А240 (18,5%)610 (57,0%)850
В680 (52,2%)420 (39,2%)1100
С380 (29,3%)40 (3,8%)420
Всього відповідей1300 (100%)1070 (100%)2370