Соціологія

Лекція 20. Методологічні підходи у соціологічному дослідженні

• Що таке соціологічне дослідження

• Яке місце займають конкретно-соціологічні дослідження в структурі соціології

• Яка роль соціологічної інформації