Соціологія

Розділ 4. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасну соціологію неможливо уявити без соціологічних досліджень. Важливість соціологічних досліджень полягає в тому, що вони допомагають з практичного боку описати сучасний стан головного об´єкта соціології — суспільства, дослідити соціальні явища і процеси, соціальні відносини в суспільстві. А ще соціологічні дослідження шляхом надання практичних рекомендацій допомагають вирішувати головне завдання соціології — розв´язати соціальні проблеми кожного з нас зокрема, і суспільства в цілому.