Соціологія

Лекція 17. Соціологія сім´ї

Що є предметом соціології сім´ї

Які поняття входять до категоріального апарату галузі

У чому виявляються характерні риси історичних типів сім´ї