Соціологія

Лекція 15. Соціологія праці

• У чому особливість соціологічних досліджень праці

• Якими рисами характеризується праця як соціальний феномен

• Які основні категорії включає у себе соціологія праці