Соціологія

Лекція 11. Соціологія культури

• У чому виявляються особливості культури як предмета соціологічних досліджень

• Що входить в структуру культури від інших соціальних систем

• Які бувають форми культури

• Що таке субкультура