Соціологія

Лекція 9. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль

• Що таке соціальна дія і взаємодія

• Якими рисами характеризуються соціальні відносини

• У чому полягають передумови соціальних конфліктів

• Які соціальні функції виконує соціальний контроль