Соціологія

Розділ 2. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

Пізнання суспільства — проблема, яке завжди цікавила людину, оскільки вона торкається кожного з нас. Яким є місце окремого індивіда у суспільстві, як він впливає на суспільство, і як суспільство впливає на нього? Чому людина займає саме таке положення у суспільстві? Чому у суспільстві постійно проходять зміни, чи можна якимось чином передбачити їх, змінити у кращий для себе бік? Ось основні питання, які досліджує загальнотеоретична соціологія