Соціологія

Лекція 4. Школи та напрями сучасної соціології

• В чому полягає відмінність досліджень різних сучасних шкіл соціології

• Які характерні риси має соціологія XX ст.

• В яких напрямах розвивається сучасна соціологія