Соціологія

Лекція 3. Виникнення і розвиток соціології як науки

• За яких умов соціологія формується як наука

• Хто є основоположником соціології

• Які характерні риси мала соціологія XIX ст.

• Чому кінець XIX — початок XX ст. став переломним етапом у розвитку науки