Історія вчень про державу і право

7. Світова і вітчизняна державно-правова думка XX — початку XXI ст.

У світовій державно-правовій думці XX ст. знайшли відображення всі суперечності й досягнення людської цивілізації, держави, суспільства, особистості. З одного боку, масштабні кризові явища, революційні потрясіння, з іншого — розширення виборчого права, тісний зв´язок представницьких інститутів з політичними партіями, формування соціально-правової держави, розвиток громадянського суспільства та ін. Вітчизняна державно-правова думка характеризувалася обґрунтуванням ідей національно-державного розвитку. На початку 20-х років у середовищі української еміграції почали формуватися державотворчі ідеї, об´єднані метою відновлення втраченої української державності. У міжвоєнний період ці ідеї були політизованими й відзначалися широким спектром та полярністю суджень. Після Другої світової війни українська еміграція усвідомила необхідність єднання всіх українських сил на шляху не лише до відновлення української державності, а й відтворення на новому рівні національної свідомості українського суспільства. Кінець XX — початок XXI ст. разом з глобальними трансформаціями людської цивілізації породив динамічні і водночас суперечливі процеси, які впливають як на загальну картину розвитку людської цивілізації, так і на політико-правові погляди сучасних дослідників.