Історія вчень про державу і право

5. Становлення національних шкіл державно-правової думки у XVII—XVIII ст.

У XVII ст. у Західній Європі почалися кардинальні революційні перетворення. Перехідний період від феодального ладу до зародження нових капіталістичних відносин знайшов обґрунтування в історії вчень про державу і право. У Нідерландах, Англії, Франції, Німеччині, Італії виникли національні школи державно-правової думки. Західноєвропейські ідеї, сформовані революційним часом та ідеологією Просвітництва, справили значний вплив на американську школу державно-правової думки, яка започаткувала обґрунтування і практичне втілення північноамериканської демократії. Своєрідні ідеї було запропоновано і російською школою, яка формувалася, з одного боку, під впливом просвітницьких ідей, а з іншого — вбирала в себе суспільно-політичні й державно-правові аспекти, що були наслідком формування Російської імперії. Українська державно-правова думка в цей час була невід´ємною складовою російської школи, однак формувала власний потенціал, зумовлений географічною близькістю із Західною Європою, проникненням революційних ідей та ідеології Просвітництва, війною за національну незалежність під проводом Б. Хмельницького, а також своєрідними умовами бездержавного існування українського народу.