Політологія

РОЗДІЛ VII. Політична культура і політична участь