Політологія

Тема 3. Базові характеристики української політичної думки