Політологія

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна