Кооперативне право

§ 2. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів

1. У належному здійсненні юридичного обслуговування важливе значення має кожна, окремо взята, його організаційна форма. Відповідно до чинного законодавства кооперативи (товариства, спілки) мають можливість забезпечуватись юридичним обслуговуванням через різні форми.

На відміну монопольних форм юридичного обслуговування колгоспів, райспоживспілок, які раніше існували, сучасне юридичне обслуговування кооперативів (спілок, товариств, підприємств кооперативного типу) може здійснюватися у різноманітних формах.

Так, юридичне обслуговування колишніх колгоспів, рай- та облспоживспілок та підприємств останніх здійснювалося міжколгоспними (міжгосподарськими) (1960-1985 рр.) юридичними групами, а пізніше (1984-1990 рр.) — міжгосподарськими юристами, а також штатними юрисконсультами і юридичними консультаціями колегій адвокатів.

2. Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 серпня 1995 р. № 690 (далі — Загальне положення про юридичну службу), так, як і раніше, це може бути штатний (головний, старший чи відповідної категорії) юрисконсульт. Таке обслуговування оформлюється та здійснюється на підставі укладеного трудового договору (контракту).

3. Юридичне обслуговування може здійснювати також приватний адвокат, який має відповідні ліцензію та свідоцтво, або адвокатське бюро, контора чи інше адвокатське об´єднання, юридична фірма (в тому числі й іноземна або міжнародна), юридичний кооператив тощо, що мають відповідні ліцензії та свідоцтва (сертифікати). Таке обслуговування оформлюється та здійснюється на підставі укладеного договору (контракту) на юридичне обслуговування.

4. Юридичну допомогу кооперативам (товариствам, спілкам) можуть надавати також й окремі фізичні особи (незалежно від громадянства, освіти, фаху), що виконують юридичні дії в інтересах юридичної особи кооперативного типу. Однак, на відміну від наведених вище форм, таке обслуговування має здійснюватися на підставі цивільно-правового договору підряду чи доручення клієнта-довірителя — без будь-яких ліцензій та свідоцтв.

5. Юридичну допомогу (а не обслуговування), головним чином методичну, можуть надавати юридична служба, зокрема, обласних і районних держадміністрацій, їх управлінь юстиції, сільського господарства, оскільки ці штатні юристи, по-перше, мають обслуговувати саме апарат органу державного управління, і по-друге, вони є державними службовцями, котрим заборонено сумісництво (за чітко визначеними винятками з цього правила).