Кооперативне право

§ 5. Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів

1. У процесі своєї господарської діяльності виникає необхідність для спільного вирішення державними і кооперативними органами питань виробництва сільськогосподарської та іншої продукції, торговельного обслуговування населення, закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та сировини, виробництва товарів народного споживання, надання населенню різних послуг, будівництва торгових підприємств, шляхів тощо.

2. Об´єднання господарських і фінансових ресурсів здійснюється на підставі договорів, що характеризуються:

а) добровільністю об´єднання ресурсів і спільної діяльності;

б) рівністю сторін у взаємовідносинах;

в) правом кооперативних організацій користуватись кредитами держави і комерційних банків;

г) правом кооперативних організацій користуватись матеріальними ресурсами держави;

д) правом кооперації на оренду державних приміщень для здійснення торговельного обслуговування, закупівель і переробки сільськогосподарської сировини і продукції, виробництва товарів народного споживання, побутових послуг тощо;

є) правомірністю дій державних і кооперативних органів.

Тут можливі такі конструкції взаємовідносин між державними і кооперативними органами:

1) державний орган — орган управління певного кооперативу, товариства, об´єднання. У цьому випадку орган кооперативного управління виступає від імені своєї організації, в межах компетенції, визначеної статутом, і породжує для організації певні права і обов´язки;

2) державний орган — орган управління кооперативного об´єднання (спілки). Законами України «Про споживчу кооперацію» (п. 2 ст. 8) та «Про сільськогосподарську кооперацію» (п. З ст. 26) встановлено, що кооперативи і споживчі товариства можуть делегувати свої повноваження об´єднанням, спілкам, в тому числі і на укладення будь-яких договорів. При цьому таке делегування здійснюється шляхом включення окремих повноважень до статуту, прийняття окремого рішення або ж укладення спеціального договору.

Договори між державними і кооперативними органами належать до господарських договорів і здійснюються в межах, встановлених чинним законодавством для цієї категорії договорів.